Ook ná een calamiteit, bel School & Veiligheid 030 – 285 66 16

Calamiteit? Bel School & Veiligheid

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met incidenten, calamiteiten of schokkende gebeurtenissen, waarbij leerlingen en/of docenten betrokken zijn.

De dagelijkse activiteiten op school worden hierdoor ontwricht.

Buiten de beschikbaarheid van draaiboeken, zijn scholen vaak niet goed voorbereid op dit soort calamiteiten. Ze worden belaagd door de media en moeten in korte tijd veel beslissingen nemen.

Goed voorbereid, ook ná een calamiteit

Voor preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit, bel het calamiteitenteam. Deze is elke schooldag van 9.00-16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 030 – 285 66 16.

Bel School en Veiligheid